Gezondheid en Politiek

De Stichting voor Gezondheid en Politiek is opgericht in 1983. Bij de oprichting was het belangrijkste doel van de stichting het uitgeven van een tijdschrift. Eerst heette dat tijdschrift 37.5, later verdween de aanduiding 37.5 en werd de ondertitel de naam waaronder het tijdschrift bekend is geraakt: Tijdschrift voor Gezondheid en Politiek (TGP).

TGP heeft 15 jaargangen bestaan, aanvankelijk in een tweemaandelijkse frequentie en later in een driemaandelijkse frequentie. In 1997 was de exploitatie niet meer mogelijk. De stichting voor Gezondheid en Politiek heeft daarna nog drie jaar geparticipeerd aan de uitgave van het tijdschrift Versie, maar ook dat tijdschrift bleek uiteindelijk in 2001 niet rendabel te zijn. De stichting leidde daarna, ontdaan van het doel waarvoor ze opgericht was, een slapend bestaan. Totdat in 2012 een aantal mensen besloten om de stichting een nieuw leven in te blazen met nieuwe doelen. Aldus geschiedde.

Op deze website blijft het verleden van de stichting levend door het feit dat alle nummers van TGP gescand zijn en in ons archief ter beschikking worden gesteld.

De algemene doelstelling van de vernieuwde stichting is:

Het bevorderen van het denken en de discussie over de gezondheidszorg en de plaats daarvan in de maatschappij.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren en faciliteren van activiteiten zoals

 • onderzoek
 • onderwijs
 • scholingen
 • adviezen
 • lezingen
 • publicaties
 • congressen
 • seminars

op de volgende (disciplinaire) gebieden

 • Literatuur en geneeskunde
 • Medische ethiek
 • Gezondheids(zorg)ethiek
 • Ethiek en medische technologie
 • Medische filosofie
 • Wetenschapsfilosofie, onderzoek en methodiek in de zorg
 • Techniekfilosofie
 • Medische antropologie
 • Medische psychologie
 • Levensbeschouwing en gezondheidszorg
 • Zingeving, spiritualiteit en gezondheid
 • Medische geschiedenis
 • Medische Sociologie
 • Professionele verzorging, begeleiding en behandeling in de zorg
 • Theorie en praktijk van kwalitatief onderzoek

Als U meer wilt weten over het werk van de stichting, of U wilt een activiteit ondernemen en denkt daarbij gebruik te kunnen maken van de stichting dat kunt U contact opnemen via arko [dot] oderwald [at] hccnet [dot] nl